Biuletyn Informacji Publicznej
 Biuletyn Informacji Publicznej
 e-Dziennik
 e-Dziennik

Historia szkoły

Szkoła w Kochcicach powstała pod koniec XVIII wieku. Przez dłuższy czas funkcjonował w niej dualizm językowy: część przedmiotów nauczano po polsku, część po niemiecku. Wkrótce, podobnie jak na innych terenach zaboru pruskiego językiem, w którym nauczano w szkole stał się język niemiecki. Sytuacja ta zmieniła się wraz z odzyskaniem niepodległości w 1918 r. Rok 1919 uznaje się jako przełomowy dla funkcjonowania szkoły polskiej w Kochcicach.

Od 1906 roku zajęcia lekcyjne odbywały się w dwóch budynkach przy obecnej ulicy XX- lecia PRL 55, niezbędne materiały do ich budowy ufundował ówczesny właściciel dóbr kochcickich – hrabia Ballestrem.

Przedwojennymi kierownikami szkoły byli p. Barkowy i p. Wójcik, ten ostatni po zakończeniu wojny w 1945 r na nowo zorganizował szkołę w Kochcicach. W 1965 r stanowisko kierownika szkoły objął
p. Kazimierz Piskorski.

Od 1988 roku szkołą zaczęła kierować p. mgr Zdzisława Sałacińska, której do współpracy ze szkołą udało się włączyć liczne grono rodziców.

W wyniku przeprowadzonego plebiscytu wśród uczniów, rodziców oraz lokalnej społeczności – 9 VI. 1995 r szkoła przyjęła imię Janusza Korczaka wielkiego pedagoga i przyjaciela dzieci.

W 1994 roku podjęto działania mające doprowadzić do powstania sali gimnastycznej. W 1998 roku oddano do użytku nowoczesny Pawilon Sportowy. Został on uznany za najlepiej zaprojektowany i wybudowany obiekt sportowy w Polsce w 1998 roku w konkursie zorganizowanym przez Urząd Kultury Fizycznej i Turystyki w Warszawie.

1 września 2003 roku w Kochcicach miała miejsce wojewódzka inauguracja roku szkolnego w związku z oddaniem do użytku nowoczesnego Pawilonu Dydaktycznego. Następnie został zrealizowany trzeci etap budowy szkoły – segment C, w którym znajdują się szatnie, archiwum i wielofunkcyjny hol.

Szkoła wyposażona jest w pracownie: nauczania zintegrowanego, języków obcych, komputerową, matematyczną, plastyczną, historyczną- przyrodniczą, techniczno plastyczną oraz świetlicę, bibliotekę, pokój pedagoga i gabinet pielęgniarki.