Biuletyn Informacji Publicznej
 Biuletyn Informacji Publicznej
 e-Dziennik
 e-Dziennik

„Od JUNIORA dla SENIORA”

O tym, że warto dostrzegać wokół siebie drugiego człowieka, wiedzą wszyscy uczniowie Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Kochcicach.

W okresie poprzedzającym Święta Bożego Narodzenia, uczniowie należący do Szkolnego Klubu Wolontariatu, przeprowadzili już po raz piąty szkolną akcję „Od Juniora dla Seniora”.

Uczniowie przynosili podarki dla seniorów, a następnie – z radosnym śpiewem kolęd odwiedzili starszych mieszkańców Kochcic, przekazali samodzielnie przygotowane paczki i złożyli świąteczne życzenia.

Radość odwiedzanych osób była ogromna, często pojawiały się łzy wzruszenia. Uczniom w całej akcji towarzyszyły słowa Jana Pawła II „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to kim jest. Nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”.

 

Opiekunowie Szkolnego Koła Wolontariatu w imieniu uczniów dziękują Drogim Seniorom za tak ciepłe przyjęcie! Życzymy Wam wielu radosnych dni w tych trudnych czasach.

K. Gambuś,

A. Mika,

M. Kosińska

A. Maroń