Biuletyn Informacji Publicznej
 Biuletyn Informacji Publicznej
 e-Dziennik
 e-Dziennik

ORGANIZACJA ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo zarówno uczniów jak i pracowników Zespołu, rozpoczęcie roku szkolnego przebiegnie z podziałem na grupy:

Godzina 9.00 – klasy IV – VI

Godzina 9.30 – klasy VII – VIII

Godzina 10.00 – klasy I – III

Uczniowie wchodzą na salę gimnastyczną w maseczkach i po dezynfekcji rąk, wejściem Pawilonu Sportowego, nie wcześniej niż 10 minut przed wyznaczoną godziną spotkania. Obecni na Sali wychowawcy, wskażą uczniom miejsce na czas uroczystości – przewidywany czas około 15-20 minut. Następnie każda klasa z wychowawcą uda się do swojego pomieszczenia (stałego na cały rok szkolny), gdzie wychowawcy przekażą pozostałe ważne informacje (przewidywany czas również 15-20 minut). Uczniowie opuszczają budynek głównym wejściem/wyjściem pod opieką wychowawcy.

Prosimy, by przed budynkiem unikać skupisk, zachować dystans i mieć właściwie założoną maseczkę.

Uczniom klas I – III może towarzyszyć JEDEN OPIEKUN (obowiązkowa maseczka i dezynfekcja rąk). Dotyczy tylko dnia rozpoczęcia roku szkolnego. Od 02.09.2020 r. rodzice nie wchodzą na teren szkoły. Mogą odprowadzić dziecko TYLKO do przedsionka szkoły. Tam też będą dziecko odbierać po zajęciach lekcyjnych.

Terminy spotkań z Rodzicami, wychowawcy podadzą uczniom do zeszytów korespondencji. Na zebraniach podane zostaną szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania placówki.

W tym roku szkolnym zeszyty korespondencji będą również stosowane w przedszkolu. Ułatwi to wszystkim przepływ informacji.

WAŻNE DLA UCZNIÓW DOJEŻDŻAJĄCYCH Z PAWEŁEK:

We wtorek 01.09.2020 r. autobus z Pawełek odjeżdża o godz. 7.30

Powrotny odjazd z Kochcic 10.00. Przystanek w Kochcicach – koło Sanatorium.

W autobusie OBOWIĄZKOWO założona MASECZKA.W przypadku jej braku – uczeń/przedszkolak może nie zostać zabrany z przystanku.

O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco.

PRZEDSZKOLE:

Prosimy, by przedszkolaki były przyprowadzane i odbierane zgodnie z deklaracją. Rodzice przekazują dziecko obsłudze przedszkola w przedsionku, nie wchodzą na teren przedszkola.

Szczegóły organizacji pracy przedszkola, przekażą wychowawcy grup na zebraniach.

POSIŁEK W SZKOLE:

Organizujemy dwie przerwy obiadowe:

  1. 11.30 – 11.45 dla klas I – IV
  2. 12.30 – 12.45 dla klas V – VIII

Herbata o 9.40 – 9.50 tylko dla klas I – IV.

Od tego roku szkolnego, odpłatność za obiady i herbatę (dotyczy szkoły i przedszkola) TYLKO NA KONTO BANKOWE.

Z poważaniem

p.o. dyrektora M. HORST