Biuletyn Informacji Publicznej
 Biuletyn Informacji Publicznej
 e-Dziennik
 e-Dziennik

OSEhero

OSEhero to projekt, który ma na celu wspieranie oraz promocję aktywnych nauczycieli, a także rozwój nauczania z zastosowaniem nowoczesnych technologii.

OSEhero jako element OSE (Ogólnopolska Sieć Edukacyjna) jest realizowany przez NASK Państwowy Instytut Badawczy – ośrodek działający na rzecz rozwoju i bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych.

Projekt OSEhero:
– inspiruje i ułatwia wymianę myśli i współpracę pomiędzy nauczycielami;
– promuje postawy poprzez przykłady dobrych praktyk liderów doskonale łączących edukację z zastosowaniem dostępnych narzędzi TIK;
– inspiruje nauczycieli do nowego, mądrego spojrzenia na znaczenie wykorzystania nowoczesnych technologii w edukacji;
– buduje świadomość o pozytywnym wpływie projektowego uczenia się, wzajemnego uczenia się uczniów oraz znaczeniu tych czynników w budowaniu struktur wiedzy w umysłach dzieci;
– wspiera inicjatywy edukacyjne oraz pedagogów i szkoły, tworząc lokalne centra kompetencyjne, wywierające wpływ na zrównoważony rozwój uczniów w każdym zakątku Polski.

W naszej szkole do udziału w akcji „OSEhero – bohater nowych technologii w szkole” została zgłoszona Pani Janina Lizoń.
Życzymy powodzenia i wielu inspiracji w pracy z uczniami, z narzędziami TIK.

MH