Biuletyn Informacji Publicznej
 Biuletyn Informacji Publicznej
 e-Dziennik
 e-Dziennik

Pasowanie klasy I

Ślubowania nadszedł czas będzie uczniem każdy z nas…”

– pasowanie pierwszoklasistów z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Kochcicach

„Pasowanie na ucznia” to bez wątpienia jedna z najważniejszych uroczystości dzieci klas młodszych. Z dużym przejęciem i zaangażowaniem najmłodsi przygotowywali się do tego wydarzenia. Od wielu dni ćwiczono program artystyczny, by każdy pierwszoklasista, jak najlepiej zaprezentował swoje umiejętności recytatorskie oraz wokalne. Przygotowano także wystawę prac plastycznych.

Rodzicie zadbali o słodki poczęstunek i zakup upominków. Rada Rodziców, działająca przy szkole, ufundowała okolicznościowe gadżety.

Dnia 24 października 2019 roku o godzinie 16.00 rozpoczęło się to niecodzienne spotkanie z udziałem uczniów, rodziców i rodzeństwa oraz zaproszonych gości. Po występie dzieci i złożeniu przez nich na sztandar szkoły uroczystego ślubowania, pani wicedyrektor szkoły – Małgorzata Horst, dokonała pasowania na ucznia. Tym samym, pierwszoklasiści oficjalnie wstąpili w szeregi uczniów Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Kochcicach.

Wszystkim pasowanym uczniom klasy I życzymy wielu radosnych chwil w murach naszej szkoły. Powodzenia!

Ilona Gołek

-wychowawca klasy I