Biuletyn Informacji Publicznej
 Biuletyn Informacji Publicznej
 e-Dziennik
 e-Dziennik

Planeta ZIEMIA

My – Odkrywcy – po długich kosmicznych podróżach, dziś powróciliśmy na Ziemię ?

To przecież nasza piękna planeta!
 
Rozmawialiśmy o oznakach  zbliżającej się wiosny, malowaliśmy wiosenną przyrodę, doskonaliliśmy umiejętność czytania z wykorzystaniem nowych pomocy dydaktycznych.
 
BSz