Biuletyn Informacji Publicznej
 Biuletyn Informacji Publicznej
 e-Dziennik
 e-Dziennik

Podsumowanie konkursu „Razem tworzymy bezpieczny INTERNET”

Z okazji  Dnia Bezpiecznego Internetu 2021, w naszej szkole przeprowadzono oprócz lekcji projektowych związanych z cyfrowym bezpieczeństwem uczniów, Szkolny Konkurs na plakat lub mem pt. „Razem tworzymy bezpieczny INTERNET”.
Celem konkursu było zachęcenie uczniów do aktywnego uczestnictwa we współtworzeniu twórczego i bezpiecznego środowiska online. Tematyka konkursu związana była także z zasadami właściwego korzystania z Internetu oraz  tworzenia kultury zrozumienia w przestrzeni wirtualnej.

W tegorocznej edycji konkursu:
I miejsce zajęła: Sandra Rumin
II miejsce zajęły ex aequo: Anna Gambuś, Amelia Chmiel
III miejsce zajęła: Julia Wolny

Dziękujemy wszystkim uczniom na przesłanie prac konkursowych i gratulujemy zwycięzcom!

E.Lesik