Biuletyn Informacji Publicznej
 Biuletyn Informacji Publicznej
 e-Dziennik
 e-Dziennik

Polska w Unii Europejskiej

1 maja 2021 roku mija 17 lat od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

17 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej

Traktat akcesyjny podpisano 16 kwietnia 2003 roku w Atenach. Stanowił on prawną podstawę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. W imieniu Polski pod Traktatem Akcesyjnym podpisali się premier Leszek Miller, minister spraw zagranicznych Włodzimierz Cimoszewicz oraz, jako trzecia, ówczesna minister ds. europejskich Danuta Hübner.

Podpisanie Traktatu Akcesyjnego przez premiera Leszka Millera i ministra spraw zagranicznych Włodzimierza Cimoszewicza

Zanim jednak doszło do zatwierdzenia traktatu akcesyjnego, podlegał on zatwierdzeniu i przyjęciu absolutną większością głosów przez Parlament Europejski oraz jednogłośnie przez Radę Unii Europejskiej. Kolejnym etapem była jego ratyfikacja przez wszystkie kraje członkowskie. Traktat wszedł w życie po zakończeniu unijnej procedury ratyfikacyjnej.

W Polsce proces przyjęcia odbywał się w formie ogólnonarodowego referendum 7 – 8 czerwca 2003 r. Według oficjalnych wyników PKW za członkostwem w Unii Europejskiej opowiedziała się zdecydowana większość Polaków – 77,45% biorących udział w głosowaniu, przeciwnych było 22,55%. Frekwencja wyniosła 58,85%.

23 lipca 2003 roku prezydent Aleksander Kwaśniewski ratyfikował traktat akcesyjny.

Oficjalne unijne uroczystości odbyły się wieczorem 1 maja 2004 roku w Dublinie. 25 flag państw Unii Europejskiej przy dźwiękach “Ody do radości” Beethovena zostało wciągniętych na maszty przed siedzibą prezydent Irlandii. Państwowe uroczystości odbyły się również na placu Piłsudskiego w Warszawie.

Od  momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej nastąpiły przemiany społeczne i gospodarcze, do których przyczyniło się otwarcie granic oraz uczestnictwo w rynku europejskim.