Biuletyn Informacji Publicznej
 Biuletyn Informacji Publicznej
 e-Dziennik
 e-Dziennik

“Pomocna dłoń”

Liskowe Rodziny!
Ten tydzień był bardzo pracowity!
Upłynął Nam ba realizacji tematyki pt. ” Pomocna dłoń “:
– rozwijaliśmy umiejętność dostrzegania niebezpieczeństw wynikających z kontaktów z nieznajomą osobą,
– poznawaliśmy sytuację zagrażające zdrowiu i życiu ludzi,
– poznaliśmy literę A, a- szukaliśmy wyrazów rozpoczynających się tą samogłoską,
– poznaliśmy numery alarmowe 112, 997, 998, 999,
– posługiwaliśmy się liczebnikami głównymi: jeden, dwa, itd. oraz porządkowymi: pierwszy, drugi, itd.
– rozmawialiśmy na temat pracy: strażaka, policjanta, ratownika medycznego.