Biuletyn Informacji Publicznej
 Biuletyn Informacji Publicznej
 e-Dziennik
 e-Dziennik

Powiatowy Konkurs Plastyczny “Karol Wojtyła-Święty Jan Paweł II – oczami młodych”

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Lubecko,

zaprasza do udziału w  Powiatowym Konkursie Plastycznym pt. “Karol Wojtyła – Święty Jan Paweł II- oczami młodych” – Lubecko 2020.

Załączniki:

Załącznik Nr 2. Oświadczenie rodzica uczestnika niepełnoletniego Powiatowego Konkursu Plastycznego Lubecko 2020
Załącznik Nr 2. Oświadczenie osoby pełnoletniej Powiatowego Konkursu Plastycznego Lubecko 2020 Załącznik
Nr 1. Metryczka Powiatowego Konkursu Plastycznego Lubecko 2020
Regulamin Powiatowego Konkursu Plastycznego Lubecko 2020 r.
Plakat Powiatowy konkurs plastyczny Lubecko 2020

Pozdrawiam
Irena Kąpała

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Lubecko
e-mail: stowarzyszenielubecko@wp.pl