Biuletyn Informacji Publicznej
 Biuletyn Informacji Publicznej
 e-Dziennik
 e-Dziennik

Powrót do przedszkola

Drodzy Rodzice,

Informujemy, iż od dnia 01.06.2020 r. nasze przedszkole będzie prowadzić zajęcia opiekuńcze dla dzieci. Zajęcia dydaktyczne w dalszym ciągu odbywać się będą zdalnie – jak do tej pory.

Każdy rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do każdej środy włącznie poprzedzającej nowy tydzień, poinformować o zamiarze przyprowadzeniem dziecka do przedszkola w nowym tygodniu – dyrektora placówki lub wychowawcę grupy, w celu prawidłowej organizacji pracy przedszkola oraz dostarczyć stosowną deklarację oraz oświadczenia (dostępne na stronie internetowej szkoły, poczcie grup przedszkolnych, w przedsionku szkoły).

Wypełnione dokumenty można przesłać droga mailową, dostarczyć bezpośrednio do sekretariatu lub wrzucić do skrzynki pocztowej przy wejściu do szkoły.

Prosimy o zapoznanie się z procedurami obowiązującymi w przedszkolu w związku z zapobieganiem COVID-19.

Niedostarczenie w/w dokumentów jest równoznaczne z rezygnacją pobytu dziecka w przedszkolu w okresie pandemii.

Przypominamy o konieczności podania aktualnego numeru telefonu w celu szybkiej komunikacji.

Do placówki mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną. Wymóg dotyczy pracowników, rodziców, opiekunów prawnych, a w szczególności dzieci.

W przedszkolu aż do odwołania obowiązuje zakaz przynoszenia zabawek, niepotrzebnych przedmiotów oraz pojemników z jedzeniem i piciem.

 

Z poważaniem

Wicedyrektor ZSP Kochcice

Małgorzata Horst

Załączniki:

deklaracja przedszk deklaracja COVID

procedury Procedury PRZEDSZKOLE