Biuletyn Informacji Publicznej
 Biuletyn Informacji Publicznej
 e-Dziennik
 e-Dziennik

Powrót do szkół w maju

Zgodnie z informacją Rządu od 4 maja 2021r. uczniowie z klas I-III wracają do nauki stacjonarnej. Nauka będzie odbywała się w reżimie sanitarnym. Pozostali uczniowie z klas IV-VIII nadal uczą się zdalnie, a od 17 maja hybrydowo. Dalsze informacje będą przekazywane w późniejszym terminie.

rozporzadzenie_z_art_30b_(covid-19).pdf