Biuletyn Informacji Publicznej
 Biuletyn Informacji Publicznej
 e-Dziennik
 e-Dziennik

PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2020

informacja Ministerstwa Edukacji Narodowej i Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!
MEN we współpracy z CKE oraz okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi, przygotowują materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych. Materiały obejmują zarówno arkusze w wersji standardowej, jak i te dostosowane do potrzeb uczniów niepełnosprawnościami.
Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych, zostaną zamieszczone na stronie internetowej CKE (www.cke.gov.pl) oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych w następujących terminach:
• 30.03.2020 r. (poniedziałek) ok. godz. 9.00 – język polski
• 31.03.2020 r. (wtorek) ok. godz. 9.00 – matematyka
• 01.04.2020 r. (środa) ok. godz. 9.00 – języki obce nowożytne.
Wskazane jest, aby uczniowie – po pobraniu materiałów ze strony CKE lub wybranej OKE – rozwiązywali zadania w takim czasie, jaki jest przeznaczony na ich wykonanie na egzaminie, zapisując swoje rozwiązania w ustalonej przez nauczyciela formie.
Rodzice o wybranej formie zostaną poinformowani przez wychowawcę klasy.
Przeprowadzenie próbnego egzaminu ósmoklasisty jest dobrowolne. CKE proponuje, aby został on przeprowadzony w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu (godzina 9.00 rozpoczęcia pracy z arkuszem egzaminacyjnym, samodzielne rozwiązywanie zadań, określony czas trwania egzaminu).
Próbny egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony wyłącznie w celach informacyjnych i diagnostycznych. Wynik egzaminu nie będzie miał wpływu na ocenę z przedmiotu objętego egzaminem próbnym.
Szczegółowe informacje o próbnym egzaminie ósmoklasisty dostępne są na stronach internetowych CKE (www.cke.gov.pl) oraz okręgowych komisjach egzaminacyjnych.
Uczniowie, ich rodzice i nauczyciele mogą nieodpłatnie pobrać z tych stron:
• Informatory o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów
• Przykładowe arkusze egzaminacyjne z poszczególnych przedmiotów
• Arkusze pierwszego próbnego egzaminu ósmoklasisty
• Arkusze egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w roku 2019
• Osiem zestawów zadań, zawierających wskazówki oraz szczegółowe wyjaśnienia rozwiązań zadań i przykładowe realizacje odpowiedzi w zadaniach otwartych
• Filmy o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.
Proszę Rodziców uczniów klasy ósmej
o informację zwrotną jeszcze dziś do godz. 15.00
– w formie maila do wychowawcy klasy –
o przystąpieniu ucznia do w/w propozycji egzaminu próbnego.
Pozdrawiam – Małgorzata Horst