Biuletyn Informacji Publicznej
 Biuletyn Informacji Publicznej
 e-Dziennik
 e-Dziennik

Bliżej wiedzy w Gminie Kochanowice

W ramach projektu w placówce realizowano szereg zajęć rozwijających indywidualne uzdolnienia uczniów oraz kluczowe kompetencje.