Biuletyn Informacji Publicznej
 Biuletyn Informacji Publicznej
 e-Dziennik
 e-Dziennik

eTwinning

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kochcicach od kilku lat należy do europejskiej społeczności nauczycieli i uczniów realizując projekty międzynarodowe  w języku angielskim i niemieckim. Realizacja zadań projektowych stwarza możliwość doskonalenia kompetencji kluczowych. Uczniowie poprzez pracę w projekcie eTwinning doskonalą m.in. umiejętność uczenia się języków obcych, stosowania nowoczesnych narzędzi TIK w nauce i autoprezentacji.
Poprzez platformę eTwinning Live możliwa jest komunikacja, współpraca, wymiana informacji i prezentacja działań projektowych uczniów z krajów europejskich i nie tylko.
Liczne projekty współpracy szkół europejskich są szansą w poznawaniu rówieśników z odległych krajów oraz ich dziedzictwa kulturowego.