Biuletyn Informacji Publicznej
 Biuletyn Informacji Publicznej
 e-Dziennik
 e-Dziennik

eTwinning

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kochcicach od kilku lat należy do europejskiej społeczności nauczycieli i uczniów realizując projekty międzynarodowe  w języku angielskim i niemieckim. Realizacja zadań projektowych stwarza możliwość doskonalenia kompetencji kluczowych. Uczniowie poprzez pracę w projekcie eTwinning doskonalą m.in. umiejętność uczenia się języków obcych, stosowania nowoczesnych narzędzi TIK w nauce i autoprezentacji.
Poprzez platformę eTwinning Live możliwa jest komunikacja, współpraca, wymiana informacji i prezentacja działań projektowych uczniów z krajów europejskich i nie tylko.
Liczne projekty współpracy szkół europejskich są szansą w poznawaniu rówieśników z odległych krajów oraz ich dziedzictwa kulturowego.

Nasza szkoła uczestniczyła w wielu projektach eTwinning:

Język komunikacji – język angielski:

 • Pierwszy projekt był zrealizowany w 2012r. i nosił tytuł A book a friend of you’ – „Książka twoim przyjacielem, którego zadaniem było zapoznanie się z tradycyjnymi bajkami Słowacji i Polski, natomiast końcowym produktem było przedstawienie polskiej bajki na scenie w języku angielskim. Filmik z przedstawienia został umieszczony na platformie You Tube pod nazwą „Movie Little Red Riding Hood – Przedstawienie Szkolne Kochcice.
 • W roku szkolnym 2014/2015 uczniowie klasy III realizowali projekt e Twinning : ‘Tell me who you are’  – „Powiedz mi kim jesteś”. Głównym celem ich projektu było poznanie uczniów z partnerskiej szkoły z Francji. Poznanie to odbywało się poprzez szukanie cech wspólnych oraz różnic między partnerami. Uczniowie poznawali siebie nawzajem, a także kulturę państwa partnerskiego poprzez przygotowanie filmów

o szkole,  prezentacji o sobie i swoich zainteresowaniach, o ulubionych zwierzątkach, o tradycyjnych potrawach itp. Korzystając z technologii TIK, wymieniali się doświadczeniami i wiedzą. W wyniku dziesięciomiesięcznej współpracy powstało wiele filmów, prezentacji, a uczniowie poznali  nowych uczniów z Francji, wzbogacili swoją wiedzę na ich temat. Pracując nad projektem, uczniowie doskonalili znajomość języka angielskiego, ponieważ wszystkie materiały zostały przygotowane w tym języku.

i francuskim uczniom) wzajemnego poznania się poprzez narzędzia ICT. Wykonane zadania to: wiadomości e-mail, nagrania wideo i audio, prezentacje powerpoint

i spotkania na Skype. Główne tematy to: upodobania i antypatie, opis siebie i opisy rodziny, uroczystości itp.

 • Rok szkolny 2022/2023 – od lutego do maja 2023 r. uczniowie klasy trzeciej, uczestniczyli w działaniach projektu “Drzewo życia”- „Life tree”. Opiekunami projektu były Katarzyna Gambuś i Sabina Pasieka.

Obecnie, gdy wzrasta wykorzystanie technologii i izolacja w domu, czas spędzany na łonie natury zmniejsza się każdego dnia. Ale nasze integracja z naturą nigdy się nie skończy.  Zrozumienie ekosystemu i jego ochrona jest teraz ważniejsza niż kiedykolwiek.

Celem projektu jest podkreślenie znaczenia drzew, lasów, jednej z najważniejszych części przyrody dla wszystkich żywych istot oraz zwrócenie uwagi na tę kwestię. Projekt skierowany jest do wszystkich uczniów w wieku od 6 do 12 lat. Wyniki projektu zostaną publicznie ogłoszone na kanałach mediów społecznościowych, na stronie TwinSpace Europejskiej Platformy Edukacji Szkolnej oraz na oficjalnych stronach szkół partnerskich.

Szkoły biorące udział w projekcie:

 • Szkoła Podstawowa nr 9 “Yiannis Skarimbas” Chalkida, Grecja – założyciel
 • Szkoła podstawowa “Hamdullah Suphi Tanriover” Bakirkoy, Turcja – założyciel  
 • Liceum Teoretyczne “Grigore Moisil” Timisoara, Rumunia
 • Distou Primary School, Distos, Grecja
 • Szkoła podstawowa nr 26 Chalkida, Grecja
 • Szkoła podstawowa “Nevin Mehmet Bilginer” Bagcilar, Turcja
 • Maltepe Ataturk Primary School Maltepe, Turcja
 • 2 Szkoła Podstawowa, Meliki, Grecja
 • Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kochcicach, Polska

Filmiki promocyjne:

https://youtu.be/TCegIzSR5fQ

https://youtu.be/PL6_ZxDjwqM

Prezentacja podsumowująca projekt:

Produkt końcowy projektu E- twinning „Tree life”:
Exchibition Gallery
https://emaze.link/@RWKMYYT