Biuletyn Informacji Publicznej
 Biuletyn Informacji Publicznej
 e-Dziennik
 e-Dziennik

PRZEDSZKOLE – PRACA ZDALNA

Informuję, że zgodnie z nowymi wytycznymi, w okresie  27.03.202109.04.2021 na terenie całej Polski obowiązują nowe obostrzenia – zamknięte zostają żłobki i przedszkola, a opieka będzie wyłącznie dla dzieci rodziców wykonujących zawód medyczny i służb porządkowych w trakcie wykonywania zadań służbowych.

Ze względów organizacyjnych, dzieci prosimy zgłaszać u wychowawców grup, co najmniej na dzień przed planowanym przyjściem dziecka do przedszkola.

Materiały edukacyjne dla przedszkolaków będą przesyłane przez dostępne komunikatory – WhatsApps, poczty mailowe.

Rodzice dzieci objętych zajęciami dodatkowymi, otrzymają materiały do pracy w sposób uzgodniony indywidualnie z prowadzącymi zajęcia.

 

M. Horst