Biuletyn Informacji Publicznej
 Biuletyn Informacji Publicznej
 e-Dziennik
 e-Dziennik

Przedszkole

NASZ DZIEŃ W PRZEDSZKOLU

W przedszkolu dzieci funkcjonują zgodnie z określonym rytmem dnia, który wyznaczają posiłki, zajęcia edukacyjne, zabawy i odpoczynek.
Dzięki stałym punktom programowym, najmłodsi czują się bezpiecznie i pewnie.Pobyt dziecka w przedszkolu sprzyja rozpoczęciu szerszego procesu uspołeczniania – maluch poznaje rówieśników, nauczycieli, zawiera znajomości, uczy się radzić z problemami.

Rozkład dnia w naszym przedszkolu wygląda następująco:

7:00 – 8:45 schodzenie się dzieci, kontakty indywidualne z dziećmi, zabawy w kącikach zainteresowań, poranne ćwiczenia gimnastyczne, zabawy integracyjne;

8:45 – 9:00 przygotowanie do śniadania;

9:00 – 9:30 śniadanie, kształtowanie zachowań i nawyków higienicznych przed i po śniadaniu;

9:30 – 11:35 zajęcia dydaktyczne z całą grupą według tygodniowego rozkładu zajęć; zabawy konstrukcyjne, twórcze, ruchowe; pobyt w ogrodzie przedszkolnym, spacery;

11:35 – 11:50 przygotowanie do obiadu;

11:50 – 12:15 obiad; kształtowanie nawyków higienicznych;

12:15 – 14:15 poobiedni odpoczynek; zapewnienie dzieciom różnych form relaksu – słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej; zajęcia dodatkowe i specjalistyczne; praca wyrównawcza;

14:15 – 14:30 przygotowane do podwieczorku; czynności higieniczno – sanitarne;

14:30 – 14:45 podwieczorek;

14:35 – 16:00 pobyt w ogrodzie przedszkolnym, zabawy dowolne – gry stolikowe, układanie puzzli, rysowanie; praca indywidualna; rozchodzenie się dzieci.

KK