Biuletyn Informacji Publicznej
 Biuletyn Informacji Publicznej
 e-Dziennik
 e-Dziennik

Przerwa świąteczna

Wiosenna przerwa świąteczna w szkołach od 9 do 14 kwietnia 2020 r.
Od 9 do 14 kwietnia br. w szkołach będzie trwać wiosenna przerwa świąteczna. W czwartek, 9 kwietnia i piątek, 10 kwietnia br. szkoły nie 
będą prowadzić zajęć dydaktyczno-wychowawczych z uczniami w formie kształcenia na odległość, ani zajęć opiekuńczych (świetlicowych) dla uczniów.
Natomiast przedszkola, jako placówki nieferyjne, do 10 kwietnia br.  prowadzą swoją działalność z dziećmi zgodnie z przepisami prawa o  czasowym ograniczeniu funkcjonowania jednostek systemu oświaty.
Informacja na ten temat została opublikowana na stronie MEN www.gov.pl.


Podstawy prawne:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku
szkolnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1603 z późn. zm.) – § 3 ust.1 pkt 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w 
sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410 z późn. zm.). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w  sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,  przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.).

Źródło:
https://www.gov.pl/web/edukacja/wiosenna-przerwa-swiateczna-2020-r