Biuletyn Informacji Publicznej
 Biuletyn Informacji Publicznej
 e-Dziennik
 e-Dziennik

Przerwy szachowe

Nie od dziś wiadomo, że gra w szachy pozytywnie wpływa na poprawę zdolności intelektualnych, umiejętności krytycznego, logicznego myślenia, rozwija wyobraźnię, uczy cierpliwości oraz kontroli nad emocjami, pomaga w nauce koncentracji, jak również przyczynia się do poprawy umiejętności arytmetycznych, czy budowania pewności siebie. Rozgrywki szachowe wspomagają rozwój inteligencji emocjonalnej i umiejętności psychospołecznych, pomagają trenować myślenie przyczynowo–skutkowe oraz zależności między zdarzeniami.
Mają także walory terapeutyczne, łączą ludzi, uczą prawidłowej oceny sytuacji oraz radzenia sobie z porażką, pomagają dzieciom zrozumieć konsekwencje swoich działań. Gra w szachy wiąże się z wieloma zaletami, jedną z nich z nich jest wypełnienie czasu dziecka, ucieczka od nudy, znalezienie pasji, która może zaprocentować w przyszłości, jest też alternatywą wobec niewłaściwych, ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży wynikających często z nieodpowiedniego zagospodarowania czasu wolnego. Jak widzimy gra w szachy sprzyja wszechstronnemu rozwojowi dziecka i zapewnia mu właściwe wykorzystanie czasu wolnego.
Biorąc to wszystko pod uwagę wprowadzone zostały w naszej szkole przerwy szachowe, podczas których uczniowie doskonalą umiejętności gry w szachy, biorą udział w zdrowej rywalizacji i pracują nad swoją cierpliwością. Uczniowie chętnie przychodzą nie tylko podczas przerw, ale także po skończonych zajęciach. Z wielką ochotą czekają na koleją rozgrywkę i udzielają cennych wskazówek nowym uczestnikom.

Składamy serdeczne podziękowania Gminnej Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za sfinansowanie 10 kompletów szachów, dzięki którym możliwe jest rozwijanie ciekawej pasji uczniów.

Anna Maroń

#LaboratoriaPrzyszłości #LaboratoriaPrzyszlosci #aparat