Biuletyn Informacji Publicznej
 Biuletyn Informacji Publicznej
 e-Dziennik
 e-Dziennik

Rada Rodziców w roku szkolnym 2021/2022


Przewodnicząca: Dorota Piotrkowska
Sekretarz: Janina Fertała
Skarbnik: Janina Mrugała


                                                                          OGŁOSZENIE RADY RODZICÓW


Rada Rodziców podczas zebrania w dniu 14.09.2021 na mocy uchwały podjęła decyzję
o wysokości składki na Komitet Rodzicielski.
Uchwalone zostało, że w bieżącym roku szkolnym składka wynosić będzie 35 zł na każde
dziecko uczęszczające do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Pieniądze pochodzące ze składek zostaną przeznaczone m.in. na dofinansowanie :
– nagród w konkursach przedmiotowych,
– nagród rzeczowych dla wyróżniających się uczniów przyznawane na koniec roku szkolnego,
– wycieczki szkolnej dla klasy 8 na zakończenie szkoły,
– zakupu książek do biblioteki szkolnej, środków dydaktycznych i sprzętu technicznego,
– potrzeb przedszkola,
– wspierania działalności Samorządu Uczniowskiego.
Termin wpłat upływa 30 października 2021
Wpłat proszę dokonywać na konto:
PL 07 8288 1014 5001 0131 9406 0001 Bank Spółdzielczy w Koszęcinie
O wszystkich wydatkach będziemy informować na stronie naszej
szkoły: www.kochcice.edu.pl