Biuletyn Informacji Publicznej
 Biuletyn Informacji Publicznej
 e-Dziennik
 e-Dziennik

Regulamin zwrotu podręczników i książek do biblioteki


DOTYCZĄCY ZWROTU KSIĄŻEK ORAZ PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH W CZASIE PANDEMII KORONAWIRUSA
Szanowni Państwo! Rodzice i Uczniowie!
Prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem, który obowiązuje w naszej placówce od 02.05.2020 r. Prosimy o zwrot książek i podręczników szkolnych wypożyczonych ze szkolnej biblioteki według ustalonego harmonogramu, a także o stosowanie się do wyznaczonych terminów w celu zachowania standardów bezpieczeństwa. W przypadku pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu z wychowawcami klas.
Informujemy, że czas kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotece wynosi od 48 do 72 godzin. (2-3 dni).
Uczeń lub rodzic, dokonujący zwrotu podręczników szkolnych/książek powinien być w maseczce oraz rękawiczkach.
Książki będą odkładane przez osobę zwracającą, w miejsca wskazane przez nauczyciela bibliotekarza (karton z napisem danej klasy), na parterze szkoły.
Nauczyciel bibliotekarz, w okresie kwarantanny książek/podręczników szkolnych, nie ma bezpośredniego kontaktu ze zwracanymi materiałami. Dlatego uprzejmie prosimy, aby w każdej zwracanej książce znalazła się karteczka z danymi ucznia (imię, nazwisko, klasa).
Po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz dokonuje oceny stanu technicznego zwróconych podręczników. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia, rodzic zobowiązany jest do zakupu nowego egzemplarza, o czym zostanie poinformowany e-mailowo lub telefonicznie.
Dokonując zwrotu, uczeń jest zobowiązany do uporządkowania podręcznika, tj. powycierania wpisów dokonanych ołówkiem, podklejenia naderwanych kartek, wyprostowania zagiętych rogów, usunięcia foliowych okładek (należy pamiętać zwrocie również dodatkowego wyposażenia książek np. płytach, planszach, mapach itp.).

Harmonogram zwrotu książek i podręczników.
DATA KLASA GODZINA
08-09-10. 06. 2020r.  klasa 1 -3 godz. 8.00 – 11.00
15-16. 06. 2020r.  klasa 4 -5 godz. 8.00 – 11.00
17-18. 06. 2020r.  klasa 6 -7  godz. 8.00 – 11.00
19.06. 2020r.  klasa 8 godz. 8.00 – 11.00

Nauczyciele proszeni są o zwrot wypożyczonych podręczników, książek oraz wszystkich wypożyczonych pomocy dydaktycznych do dnia 19.06.2020 r.

Katarzyna Gambuś
n-l bibliotekarz