Biuletyn Informacji Publicznej
 Biuletyn Informacji Publicznej
 e-Dziennik
 e-Dziennik

Rekrutacja do klasy I Publicznej Szkoły Podstawowej

Uprzejmie informujemy, że zgłoszenie do klasy I Szkoły Podstawowej (dotyczy dzieci z obwodu szkoły)  na rok szkolny 2021/2022 należy złożyć w dniach

od  08.02.2021 r.  do 26.02.2021 r.

 Rekrutacja do klasy I Szkoły Podstawowej  na rok szkolny 2021/2022 na wolne miejsca (dzieci spoza obwodu szkoły) rozpocznie się 01 marca 2021 r.

Potwierdzenie

Regulamin rekrutacji

Wniosek o przyjęcie do I klasy (dzieci spoza obwodu szkoły)