Biuletyn Informacji Publicznej
 Biuletyn Informacji Publicznej
 e-Dziennik
 e-Dziennik

Rekrutacja dzieci do przedszkolna na rok szkolny 2022/2023

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kochanowice na rok szkolny 2022/2023 na wolne miejsca rozpocznie się 01 marca 2022r. i będzie trwała do 18.03.2022r. 

Regulamin rekrutacji dzieci do przedszkola

Zarządzenie nr RG. 0050.258.2022

Potwierdzenie woli przyjęcia do przedszkola

Wniosek do przedszkola 2022-2023

Akt rekrutacja przedszkole punkty (1)

oswiadczenia-do-wniosku (1)