Biuletyn Informacji Publicznej
 Biuletyn Informacji Publicznej
 e-Dziennik
 e-Dziennik

Rekrutacja

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kochanowice na rok szkolny 2024/2025 na wolne miejsca rozpocznie się 01 marca 2024 r. i będzie trwać do 15 marca 2024 r.
Załączniki:
Rekrutacja do klasy I Szkoły Podstawowej  na rok szkolny 2024/2025 na wolne miejsca (dzieci spoza obwodu szkoły) rozpocznie się 01 marca 2024r.
Załączniki:

Zgłoszenie do klasy I Szkoły Podstawowej

Zgłoszenie do klasy I szkoły podstawowej (dotyczy dzieci z obwodu szkoły, tj. Szklarnia, Kochcice) należy składać w okresie od 12 lutego do 29 lutego 2024r.
Rekrutacja na wolne miejsca do klasy I (dotyczy dzieci spoza obwodu) rozpocznie się 1 marca 2024r.
Załączniki:
  1. deklaracja_j_mn
  2. oswiadczenie rodzica – religia,etyka
  3. zarzadzenie_463
  4. Zgłoszenie dziecka do I klasy (dzieci z obwodu szkoły)

Uprzejmie informujemy, że deklarację  o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego  na rok szkolny 2024/2025 należy złożyć w dniach od  12 lutego 2024 r.  do 29 lutego 2024 r. w sekretariacie ZSP w Kochcicach.

Załącznik:

  1. Deklaracja o kontunuowaniu wychowania przedszkolnego

Drodzy ósmoklasiści,

na stronie internetowej RODN „WOM” w Częstochowie zamieszczono wyszukiwarkę zawodów „Wybieram zawód dla siebie – Informator o szkolnictwie branżowym” z terenu Częstochowy i powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego Narzędzie to ułatwi uczniom podjęcie decyzji o wyborze szkoły ponadpodstawowej.

Link https://womczest.edu.pl/wybieram-zawod/ do wyszukiwarki.