Biuletyn Informacji Publicznej
 Biuletyn Informacji Publicznej
 e-Dziennik
 e-Dziennik

Rozpoczęcie roku szkolnego

Dnia 3 września 2018 roku uczniowie wraz z rodzicami oraz nauczyciele i pracownicy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kochcicach spotkali się na uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego 2018/2019. Po spotkaniu na auli i wysłuchaniu życzeń Pana Dyrektora na nadchodzący czas pracy i nauki, na placu przed szkołą miało miejsce uroczyste posadzenie platana klonolistnego. W akcji uczestniczyli uczniowie i nauczyciele szkoły na czele z Panem Dyrektorem, samorządem uczniowskim wraz z opiekunem – Panią Anetą Budzik. W miejscu posadzenia umieszczono także okolicznościową tabliczkę.

Uroczyste sadzenie drzew ma na celu upamiętnienie setnej rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. W gminach województwa śląskiego akcję zainicjował Śląski Związek Gmin i Powiatów. Wspólne działanie ma na celu kształtować wśród uczniów świadomość historyczną, budować tożsamość obywatelską i wzmacniać poczucie wspólnoty. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w tej uroczystości, która wpisuje się w szersze, ogólnopolskie obchody setnej rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

T. Biczyk