Biuletyn Informacji Publicznej
 Biuletyn Informacji Publicznej
 e-Dziennik
 e-Dziennik

Rozstrzygnięcie szkolnego konkursu plastycznego  

„Czym dla mnie jest szczęście?”

W dniu 11.02.2022 r. w ZSP w Kochcicach odbyło się wręczenie dyplomów i nagród zwycięzcom
szkolnego konkursu plastycznego „Czym dla mnie jest szczęście?”.
Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas I-III, uczęszczających na zajęcia plastyczno-manualne w
ramach tzw. „Twórczych piątków”.
Celem konkursu było rozwijanie umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi,
rozwijanie kreatywności, pobudzanie wyobraźni oraz wzmacnianie aktywności twórczej dziecka.
Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu pracy plastycznej dowolną techniką w formacie A3 lub A4
na temat „Czym dla mnie jest szczęście?”
Nagrody otrzymali:
I miejsce: Lena Brzezina z kl. II
II miejsce: Adam Broniarek z kl. II
III miejsce: Anna Galuska z kl. II
Wyróżnienia zdobyli:
Oliwia Gambuś z kl. I
Filip Włodarek z kl. II
Wiktor Murek z kl. III
Gratulujemy zwycięzcom i zachęcamy do udziału w kolejnych konkursach.
Składamy serdeczne podziękowania Gminnej Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za sfinansowanie nagród!

Organizator konkursu
Anna Maroń