Biuletyn Informacji Publicznej
 Biuletyn Informacji Publicznej
 e-Dziennik
 e-Dziennik

„Ślubowania nadszedł czas- będzie uczniem każdy z nas…”

Pasowanie na ucznia w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Kochcicach to jedno z najważniejszych wydarzeń w szkolnym kalendarzu imprez i uroczystości.

W tym szczególnym dniu dzieci uczęszczające do klasy pierwszej oficjalnie zostają przyjęte do grona uczniów szkoły. 18 października 2022 roku w obecności rodziców, rodzeństwa, zaproszonych gości pierwszoklasiści złożyli stosowne ślubowanie i zostali pasowani na uczniów przez pana dyrektora Cezarego Białasa. Podczas uroczystości pierwszaki pokazały, że potrafią świetnie śpiewać i recytować wiersze, przyrzekały także rzetelnie wypełniać swoje obowiązki. Przypominać im będą o tym otrzymane dyplomy, okolicznościowe medale i upominki.

W ramach kampanii „Mała książka wielki człowiek”, do której przystąpiła nasza szkoła, a która ma na celu promowanie czytelnictwa, najmłodsi uczniowie otrzymali zestaw książek.

Wszystkim pierwszoklasistom życzymy wielu sukcesów i przyjemnego pobytu w murach naszej szkoły.

 

Wychowawca klasy
Ilona Gołek