Biuletyn Informacji Publicznej
 Biuletyn Informacji Publicznej
 e-Dziennik
 e-Dziennik

ŚLUBOWANIE PIERWSZAKÓW

W piątek, 30 października 2020 roku, w naszej szkole odbyła się bardzo ważna uroczystość – Pasowanie na Ucznia. Uczniowie klasy pierwszej przygotowywali się do tej uroczystości od początku roku szkolnego pod okiem swojej wychowawczyni – Pani Katarzyny Gambuś. Uczyli się dzielnie wierszyków, piosenek i wytrwale ćwiczyli podczas prób. Tego dnia w klasie panowała świąteczna atmosfera. Dzieci ubrane w stroje galowe, specjalna dekoracja sali – wszystko po to, aby ślubowanie pierwszaków wypadło jak najbardziej uroczyście. Tym bardziej, że przypadło ono w czasie pandemii koronawirusa COVID-19.


Uczniowie przedstawili program artystyczny, którym udowodnili, że znane są im zasady panujące w szkole. Wzorowo zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie i wokalne. Najważniejszym momentem uroczystości było złożenie ślubowania na Sztandar Szkoły oraz Pasowanie na Uczniów, którego dokonała Dyrektor Szkoły, Małgorzata Horst – Zdańkowska. W ten symboliczny sposób, pierwszoklasiści zostali oficjalnie włączeni do grona Uczniów Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kochcicach. Ukoronowaniem aktu pasowania było wręczenie pamiątkowych dyplomów przez Panią wicedyrektor szkoły Janinę Lizoń. Po uroczystości wszyscy udali się na słodki poczęstunek, przygotowany przez Rodziców.
Ten ważny dzień, związany ze szkołą, utkwi wszystkim na pewno na długo w pamięci, a pamiątkowe zdjęcia i filmik z przyjemnością obejrzą najbliżsi, którzy nie mogli być obecni na uroczystości ze względów bezpieczeństwa.
Od tej chwili z pewnością Uczniowie będą starali się „swoim zachowaniem i nauką, sprawiać radość Rodzicom i Nauczycielom”.


KG