Biuletyn Informacji Publicznej
 Biuletyn Informacji Publicznej
 e-Dziennik
 e-Dziennik

Spotkanie online z bajką na języku mniejszości narodowej  

31.03.2022 r. uczniowie klasy IV wzięli udział w spotkaniu online z bajką w języku niemieckim pt. „Rotkäppchen” („Czerwony Kapturek”). Spotkanie zostało zorganizowane przez Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego (Oddział w Katowicach) oraz Niemieckie Towarzystwo Oświatowe w Opolu.

Bajkę opowiadały dwie uczennice – Ines i Marie, które są „native speakerami”.

Wszyscy uczniowie uważanie słuchali, poznając nowe słownictwo. Na zakończenie spotkania odbył się krótki sprawdzian wiedzy uczniów, który polegał na udzieleniu poprawnych odpowiedzi do przygotowanych pytań na platformie Wordwall, z czym klasa IV wzorowo sobie poradziła.

Kinga Drapacz

Angelika Mika