Biuletyn Informacji Publicznej
 Biuletyn Informacji Publicznej
 e-Dziennik
 e-Dziennik

Sprzątanie świata

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kochcicach.

Tegoroczna jubileuszowa 25 edycja „Sprzątanie Świata „ przebiegała pod hasłem „Akcja segregacja 2x więcej, 2x czyściej.” Jej celem było promowanie ograniczenia ilości śmieci i ich selektywnej segregacji.
W dniu 20 IX  uczniowie zaopatrzeni w worki na zbiórkę śmieci wraz ze swoimi wychowawcami przystąpili po raz kolejny do akcji ekologicznej. Wszystkie klasy miały wyznaczone tereny do posprzątania, oddział przedszkolny i klasy młodsze porządkowały teren placu zabaw i boiska szkolnego, uczniowie klas starszych wyruszyli na pobliskie ulice i teren parku przy sanatorium. Akcja przebiegała bardzo sprawnie, sprzyjała jej piękna, słoneczna pogoda. Dzięki aktywnej postawie uczniowie zebrali kilkanaście worków śmieci. Zostały one złożone w kilku wyznaczonych miejscach odbioru odpadów.