Biuletyn Informacji Publicznej
 Biuletyn Informacji Publicznej
 e-Dziennik
 e-Dziennik

SUKCES UCZNIÓW W KONKURSIE  „KANGUR” MATEMATYCZNYM  2020

Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny” od początku swego istnienia cieszy się popularnością w naszej szkole. Adresowany jest do uczniów od klasy drugiej szkoły podstawowej do klas maturalnych w liceach i technikach. Rozgrywany jest w sześciu kategoriach wiekowych.

W naszej placówce był to „Żaczek”, „Maluch”, „Beniamin”, „Kadet”.

W sumie do XXIX edycji Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny 2020” przystąpiło 11 uczniów z klas II – VII.

Konkurs ma charakter jednorazowego testu. Wspólna dla wszystkich krajów data konkursu oraz te same zestawy pytań dla poszczególnych poziomów, podnoszą atrakcyjność konkursu. Dzień konkursu – „Dzień Kangura” – stał się już w szkołach wielu krajów prawdziwym świętem matematyki, nie ograniczającym się wyłącznie do samego konkursu. Jest też okazją do realizowania innych form popularyzacji matematyki.

W tym roku, w związku z zawieszeniem zajęć w szkołach z powodu pandemii koronawirusa COVD-19, konkurs został przeprowadzony zdalnie za pomocą platformy dzwonek.pl.

Największą ilość punktów i  WYRÓŻNIENIE w naszej szkole zdobyli: Kinga M. z klasy 3 i Jan P. również z klasy 3.

Słowa uznania dla Szymona J. z klasy 2 (najlepszy wśród najmłodszych w Kochcicach) oraz dla Julity G. i Davida B. również z klasy 2 za odwagę i start w konkursie.

Gratulacje dla wszystkich uczestników KANGURA!!!

Zachęcamy do udziału w następnej jego edycji oraz w innych konkursach matematycznych, poszerzających Waszą wiedzę i zainteresowania już w przyszłym roku szkolnym.

Szkolny koordynator, Anna Krysik

Wicedyrektor Małgorzata Horst