Biuletyn Informacji Publicznej
 Biuletyn Informacji Publicznej
 e-Dziennik
 e-Dziennik

ŚWIATOWY DZIEŃ DRZEWA


SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY
DLA KLAS 1– 8


10 października obchodzimy Światowy Dzień Drzewa. Pomysłodawcą Dnia Drzewa jest amerykański znawca i miłośnik przyrody Juliusz Morton. W Polsce obchodzimy je od 2002 roku.

REGULAMIN KONKURSU POD HASŁEM
Z tego, co wyrzucić trzeba, mogą powstać piękne drzewa!

INFORMACJE O KONKURSIE
        Konkurs adresowany jest do uczniów klas 1- 8 szkoły podstawowej. Zadaniem uczestników jest wykonanie drzewa techniką kolażu na kartonie formatu A3. Do wykonania można używać wyłącznie ekologicznych materiałów odpadowych, które podlegają recyklingowi.
1. Cele konkursu:
• pogłębienie świadomości ekologicznej uczestników, zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej zagadnień ekologicznych, przyrodniczych i z zakresu ochrony środowiska;
• uwrażliwienie uczestników konkursu na piękno otaczającej przyrody;
• rozbudzanie zamiłowania i szacunku dla przyrody;
• rozwijanie kreatywności i umiejętności logicznego myślenia.
2. Warunki uczestnictwa:
– w terminie do 18.10.2021 r. dostarczenie samodzielnie wykonanych prac do Biblioteki szkolnej;
– każda praca powinna zawierać z tyłu opis: imię i nazwisko autora oraz klasę, do której uczestnik uczęszcza.
4. Kryteria oceny prac:
– pomysłowość i kreatywność,
– dobór materiałów,
– zgodność z tematyką i zasadami wykonania,
– staranność wykonania.
5. Wyniki:
Informacje o wynikach konkursu i przyznanych nagrodach oraz zdjęcia ekspozycji wyróżnionych prac, zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły w dniu 29.10.2021

Organizator: Gambuś Katarzyna

https://www.ekokalendarz.pl/swieto-drzewa/