Biuletyn Informacji Publicznej
 Biuletyn Informacji Publicznej
 e-Dziennik
 e-Dziennik

ŚWIETLICA SZKOLNA

Informujemy, że w roku szkolnym 2020/2021 świetlica czynna codziennie w godzinach 7.00 – 8.00 (dyżur) oraz 12.30 – 15.30 (godziny stałe).

Ilość miejsc – dla 25 uczniów.

W pierwszej kolejności przyjmowani będą uczniowie klasy pierwszej, których oboje rodzice pracują, uczniowie dojeżdżający oraz uczniowie, których rodzice pracują w zawodach związanych z walką z koronawirusem.

Zainteresowanych Rodziców prosimy o złożenie wniosku w sekretariacie szkoły – wniosek dostępny na stronie internetowej szkoły –, oddanie wychowawcy klasy lub włożenie do skrzynki pocztowej przy drzwiach wejściowych do szkoły. Termin do czwartku 03.09.2020 włącznie.

Do końca tygodnia Rodzice zostaną powiadomieni o decyzji komisji, analizującej wnioski.

DOKUMENT DO POBRANIA:

20-21 Karta zgłoszenia do świetlicy szkolnej-1

Dyrekcja ZSP Kochcice