Biuletyn Informacji Publicznej
 Biuletyn Informacji Publicznej
 e-Dziennik
 e-Dziennik

SZACHY PLENEROWE W ZSP W KOCHCICACH

Cichym marzeniem wielu uczniów naszej szkoły było zagranie dużymi, plenerowymi szachami. To marzenie zostało spełnione dzięki wsparciu finansowemu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz indywidualnemu Sponsorowi !
Ogromnie cieszy nas fakt, iż coraz większa liczba osób wybiera grę w szachy jako ciekawy sposób spędzania czasu wolnego. Doskonale znamy korzyści płynące z rozgrywek szachowych: gra w szachy pozytywnie wpływa na poprawę zdolności intelektualnych, umiejętności krytycznego, logicznego myślenia, rozwija wyobraźnię, uczy cierpliwości oraz kontroli nad emocjami, pomaga w nauce koncentracji, jak również przyczynia się do poprawy umiejętności arytmetycznych, czy budowania pewności siebie. Rozgrywki szachowe wspomagają rozwój inteligencji emocjonalnej i umiejętności psychospołecznych, pomagają trenować myślenie przyczynowo–skutkowe oraz zależności między zdarzeniami. Mają także walory terapeutyczne: łączą ludzi, uczą prawidłowej oceny sytuacji oraz radzenia sobie z porażką, pomagają dzieciom zrozumieć konsekwencje swoich działań.
Gra w szachy wiąże się z wieloma zaletami, jedną z nich z nich jest wypełnienie czasu dziecka, ucieczka od nudy, znalezienie pasji, która może zaprocentować w przyszłości. Podsumowując, gra w szachy sprzyja wszechstronnemu rozwojowi dziecka i zapewnia mu właściwe wykorzystanie czasu wolnego.
          Składamy serdeczne podziękowania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz indywidualnemu Sponsorowi za wsparcie finansowe, bez którego nie byłaby możliwa realizacja założonych przez nas celów !