Biuletyn Informacji Publicznej
 Biuletyn Informacji Publicznej
 e-Dziennik
 e-Dziennik

Szanowni Państwo, Drodzy Ósmoklasiści!

Prosimy o zapoznanie się z najważniejszymi wytycznymi, dotyczącymi organizowania i przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2029/2020
 
Z poważaniem
Dyrekcja ZSP w Kochcicach