Biuletyn Informacji Publicznej
 Biuletyn Informacji Publicznej
 e-Dziennik
 e-Dziennik

Szanowni Rodzice, Uczniowie, Nauczyciele

Miło poinformować wszystkich,

że w dniu 04. 06. 2020 roku

nasza placówka otrzymała w ramach grantu nr 2573/2020 Oś Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”

7 sztuk komputerów przenośnych na łączną wartość 14 981,40 zł (wartość jednego zestawu, tj. 1 sztuki komputera przenośnego – 2 140,20 zł brutto).

z przeznaczeniem do użyczenia uczniom i nauczycielom szkoły w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

w celu realizacji przez uczniów i nauczycieli zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Zakup sfinansowano w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

Komputery wyposażone zostały w podstawowe oprogramowanie, dlatego od razu zostaną wypożyczone potrzebującym.

 

Wicedyrektor ZSP Kochcice

Małgorzata Horst