Biuletyn Informacji Publicznej
 Biuletyn Informacji Publicznej
 e-Dziennik
 e-Dziennik

Ubezpieczenie

Ubezpieczenie grupowe uczniów i dzieci przedszkolnych  przed skutkami niespodziewanych zdarzeń losowych obejmującą choroby oraz nieszczęśliwe wypadki w roku szkolnym 2023/2024 gwarantuje Towarzystwo Ubezpieczeń InterRisk.