Biuletyn Informacji Publicznej
 Biuletyn Informacji Publicznej
 e-Dziennik
 e-Dziennik

UBEZPIECZENIE NNW ROK SZKOLNY 2020/2021

Rada Rodziców przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kochcicach podjęła decyzję o wyborze ubezpieczyciela – TANIA POLISA SP. z o.o.
Składka roczna ubezpieczenia za dzieci przedszkolne wynosi 30,00 zł dla uczniów szkoły 34 zł.
 

PRZEDSZKOLE

(dokumenty do pobrania)

 1. Zakres ubezpieczenia ZAKRES
 2. Ogólne Warunki Ubezpieczenia INTERRISK OWU – EDU PLUS 2020
 3. UBEZPIECZENIA PRZEDSZKOLE- 30
 4. ZGŁOSZENIE SZKODY – PRZEDSZKOLE KOCHCICE
 5. RODO
 6. Tabela uszczerbku: INTERRISKTABELA__NORM__OCENY__PROCENTOWEJ_USZCZERBKU_NA_ZDROWIU(1)

  SZKOŁA PODSTAWOWA
  (dokumenty do pobrania)

  1. INTERRISK OWU – EDU PLUS 2020
  2.INTERRISKTABELA__NORM__OCENY__PROCENTOWEJ_USZCZERBKU_NA_ZDROWIU(1)
  3. RODO ZAKRES UBEZPIECZENIA SZKOŁA – 34
  4. ZGŁOSZENIE SZKODY – SZKOŁA KOCHCICE

Joanna Bąk
Tania Polisa sp. z o.o., Tel. 603 302 252
Pl.Kościuszki 13 (przy stacji BP), 42-700 Lubliniec