Biuletyn Informacji Publicznej
 Biuletyn Informacji Publicznej
 e-Dziennik
 e-Dziennik

Udział w programie „Dzwonek na obiad”

Nasza szkoła po raz pierwszy wzięła udział w programie „Dzwonek na obiad”. Celem programu jest ofiarowanie ciepłego obiadu tym uczniom, których rodzice lub opiekunowie nie są w stanie samodzielnie zapewnić go swoim pociechom.
Dziecko, które jest uczniem szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły średniej i jest członkiem rodziny, w której łączny średni miesięczny dochód netto na osobę nie przekracza 1000 PLN może po złożeniu wniosku przez szkołę zakwalifikować się do stypendium obiadowego. Dwójka naszych uczniów spełniła wszystkie warunki i w roku szkolnym 2018/2019 korzystała z darmowych obiadów.