Biuletyn Informacji Publicznej
 Biuletyn Informacji Publicznej
 e-Dziennik
 e-Dziennik

VI Powiatowy Konkurs Bajkowy z Języka Angielskiego

W dniu Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich 23.04.2024r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kochcicach odbył się już VI Powiatowy Konkurs Bajkowy z Języka Angielskiego pod honorowym patronatem Wójta Gminy Kochanowice Ireneusza Czecha oraz Starosty Powiatu Lublinieckiego Joachima Smyły.

            Zachęcanie uczniów do czytania tekstów w języku angielskim już od młodego wieku, które jest ważne dla rozwijania ich umiejętności językowych i kulturowych, było głównym celem konkursu.Wybór bajki JUNGLE BOOK był nieprzypadkowy, ponieważ jest to znana i lubiana książka, która może zainteresować dzieci oraz dostarczyć im przyjemności z czytania w języku obcym. Zadania podczas konkursu, polegające na porządkowaniu wydarzeń, tłumaczeniu wyrazów i uzupełnianiu zdań doskonale integruje czytanie z rozumieniem tekstu i praktyką językową. Takie ćwiczenia nie tylko rozwijają umiejętności czytelnicze, ale także wspierają rozwój umiejętności rozumienia tekstu oraz wzbogacają słownictwo.Mowgli – główny bohater bajki witał gości przy wejściu i zapraszał do udekorowanej sali. Akcent ten stworzył  jeszcze bardziej przyjemną atmosferę i zaangażował uczestników w temat konkursu od samego początku.

Do konkursu przystąpiło siedem szkół: SP nr 4 Lubliniec, SP nr 3 Lubliniec, SP Kochanowice, SP Kochcice, SP Ciasna, SP Lubecko, SP Lubliniec im. Edyty Stein.     

Gratulacje dla zespołu SP Kochanowice (Bartosz Matusek, Borys Klimas) za zdobycie I miejsca. II miejsce przypadło SP Kochcice (Anna Granosz, Eryk Kazior), III miejsce wywalczyła SP Lubliniec im. Edyty Stein (Julian Gajda, Ignacy Król). Fakt, że konkurs był wyrównany, a wszystkie odpowiedzi były szybkie i precyzyjne, to znak, że uczestnicy bardzo dobrze się przygotowali.

Podziękowania dla nauczycieli za ich trud i poświęcenie w przygotowaniu uczniów do konkursu są jak najbardziej zasłużone. Ich wsparcie miało kluczowe znaczenie dla sukcesu uczniów.

Składamy serdeczne podziękowania za ufundowanie nagród: Wójtowi Gminy Kochanowice, Staroście Powiatu Lublinieckiego,  Sieci Szkół Językowych Naczyńscy,  Radzie Rodziców przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym oraz za  sfinansowanie poczęstunku, drukarni FlexOn – państwu Pabiasz za oprawę graficzną konkursu (dyplomy, podziękowania, plakaty).

Mam nadzieję, że konkurs będzie kontynuowany w przyszłych latach i będzie nadal inspiracją dla uczniów do czytania i rozwijania swoich umiejętności językowych.Kontynuowanie i rozwijanie takich inicjatyw nie tylko promuje czytanie i naukę języka angielskiego, ale również buduje wspólnotę edukacyjną i kulturalną wśród uczniów i nauczycieli.

                                Organizatorzy: Sabina Pasieka, Karolina Kazek, Agata Rozwadowska