Biuletyn Informacji Publicznej
 Biuletyn Informacji Publicznej
 e-Dziennik
 e-Dziennik

Wakacje w przedszkolu

W okresie przerwy wakacyjnej dyżurują następujące przedszkola:

Samorządowe Przedszkole w od 1.07. – 14.07.2020r.
Samorządowe Przedszkole w Kochcicach od 15.07. – 31.07.2020r.

Rodzice pracujący zainteresowani dyżurem proszeni są o zgłoszenie dziecka u wychowawcy do dnia 15 czerwca (godz. 12.00).

Przy zgłoszeniu dziecka na dyżur obowiązywać będą kryteria wynikające z rozporządzenia MEN. Pierwszeństwo będą miały dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych realizujących zadnia związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19.