Biuletyn Informacji Publicznej
 Biuletyn Informacji Publicznej
 e-Dziennik
 e-Dziennik

„Wartość dodana”

Od marca do końca czerwca 2019 nasza szkoła brała udział  w pilotażowej edycji międzynarodowego programu „Wartość dodana”.

„Wartość dodana” to program, którego celem było udowodnienie, że matematyka jest wszędzie”. Materiały wykorzystane podczas pracy z uczniami na lekcjach matematyki oparte były na metodzie pogłębionego planowania design thinking. Zastosowanie takiego podejścia pozwoliło nieco inaczej omówić zagadnienia z podstawy programowej, zainteresować uczniów oraz pokazać im, jak uniwersalna jest wiedza, którą wynoszą z lekcji matematyki.

Razem z uczniami klasy VI  i we współpracy z nauczycielami geografii – p. Tomaszem Biczykiem i informatyki – p. Ewą Lesik zrealizowaliśmy trzy wyzwania matematyczne:

  • stworzenie wymarzonej sali lekcyjnej,
  • zaplanowanie trasy zwiedzania Kochcic i najbliżej okolicy,
  • przygotowanie pysznej sałatki.

Na koniec powstał krótki film pokazujący efekty naszych działań oraz ogólne wrażenia uczniów z udziału w programie.

Program Wartość dodana (Added value) prowadzony był przez Fundację Szkoła z Klasą (Polska) w partnerstwie z Asociación Smilemundo (Hiszpania), NHL Stenden (Holandia) oraz Universal Learning Sytems (Irlandia) ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu ERASMUS+.

Anna Krysik