Biuletyn Informacji Publicznej
 Biuletyn Informacji Publicznej
 e-Dziennik
 e-Dziennik

WAŻNE – Ankieta dla rodziców.

Szanowni Państwo Rodzice,

Kuratorium Oświaty w Katowicach, zwraca się za naszym pośrednictwem do Państwa z prośbą o wypełnienie anonimowej ANKIETY, dotyczącej realizacji zdalnego nauczania w obecnym czasie.

 

Celem ANKIETY jest zdiagnozowanie sposobów, form, problemów, dobrych praktyk w nauczaniu zdalnym i podjęcie działań usprawniających.

 

Poniżej udostępniamy link do ANKIETY, o której mowa.

ANKIETĘ należy wypełnić do 15.12.2020 r., potem nie będzie to już możliwe.

 

Jeżeli mają Państwo dzieci w różnych klasach naszej szkoły – wystarczy wypełnić ją raz.

Jeśli mają Państwo dzieci w różnych szkołach – należy wypełnić ją dla każdej szkoły oddzielnie.

 

W imieniu KO w Katowicach dziękuję za zaangażowanie i wypełnienie ANKIETY.

 

Wszystkim Państwu życzę dużo zdrowia. Pamiętajmy o bezpieczeństwie swoim i bliskich. 

 

M. Horst 

 

 

https://si.kuratorium.katowice.pl/ankiety/weiufh72