Biuletyn Informacji Publicznej
 Biuletyn Informacji Publicznej
 e-Dziennik
 e-Dziennik

WAŻNE!!!

ZAJĘCIA W SZKOLE DLA KLAS IV – VIII ZAWIESZONE NA DWA TYGODNIE 26.10.2020 r. – 08.11.2020 r.

KLASY I – III W SZKOLE WG PLANU LEKCJI
PRZEDSZKOLE FUNKCJONUJE BEZ ZMIAN

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!
Od soboty 24.10.2020 r. w całym kraju mamy strefę czerwoną.
Decyzją MEN zawieszamy na dwa tygodnie zajęcia stacjonarne dla uczniów klas IV – VIII.
Planowany termin zawieszenia – 2 tygodnie (26.10.2020 – 08.11.2020).
Przedszkola i klasy I – III będą funkcjonowały bez zmian, stacjonarnie.
Uczniowie klas IV – VIII przechodzą na naukę zdalną.
Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli sami uczyć się zdalnie w domu, organizowane jest nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów w szkole). To będą tzw. „stacje” nauki zdalnej na terenie szkoły.
Od godziny 8.00 – 16.00 obowiązywać będzie zakaz poruszania się bez opieki dorosłych uczniów do 16 roku życia.
Nowe zasady funkcjonowania placówek wchodzą w życie od poniedziałku
26 października i będą obowiązywały do niedzieli 08 listopada br.
Pamiętajmy cały czas o zasadzie DDM
Dystans Dezynfekcja Maseczki.

Małgorzata Horst
p.o. dyrektora ZSP Kochcice