Biuletyn Informacji Publicznej
 Biuletyn Informacji Publicznej
 e-Dziennik
 e-Dziennik

Witaj WIOSNO!

Zamiast wiosny, zajrzała do nas zimowa aura 🙁
 
Ale MY – ODKRYWCY – wiemy, że wiosna tuż, tuż 🙂
 
Dlatego na naszych zajęciach:
 
?
 
Poznaliśmy literę w, W – jak woda, no i wiosna! Uczymy się rozpoznawać tę literę wśród innych, odczytywać sylaby, wyrazy, zdania, teksty wyrazowo -obrazkowe. 
 
 
?   Wysłuchujemy głoskę “w” w wyrazach, określamy jej położenie (na początku wyrazów, w środku)
 
?
 
Wykonujemy ćwiczenia słuchowo – wzrokowo – ruchowe, wodząc po konturze litery w rytm melodii.
 
 
?
 
Uczymy się prawidłowego kierunku pisania, trenując na płytach z literami w, W na talerzykach z mąką
 
 
 
?    Wykonujemy ćwiczenia grafomotoryczne, pisanie w liniaturze
 
 
?    Ozdabiamy kontur litery wiosennymi kwiatami
 
?    Wypychaliśmy paluszkami wiosenną makietę
 
?    Wędrujemy na wiosenne spacery zgodnie z kodem, uczymy się odczytywać zakodowane informacje, utrwalamy kierunki: góra/dół, prawa/lewa
 
?    Wysialiśmy nasiona rzeżuchy – w domu będziemy je pielęgnować i obserwować ich wzrost
 
?    Uczymy się śpiewać i tańczymy do piosenki “Wiosna”
 
?    Wychodzimy na świeże wiosenne powietrze, obserwujemy zmiany zachodzące w przyrodzie i bawimy się wesoło! 
 
Wiosno, zostań już z nami!