Biuletyn Informacji Publicznej
 Biuletyn Informacji Publicznej
 e-Dziennik
 e-Dziennik

Wybory do SU

 

20.09.2021 r. odbyły się w naszej szkole wybory do Samorządu Uczniowskiego. To bardzo ważne wydarzenie dla całej społeczności szkolnej, ponieważ uczniowie wybierają swoich przedstawicieli z klas I-III i IV-VIII na cały rok szkolny.

Wybory poprzedzone były kampanią, podczas której kandydaci dokonali swojej prezentacji w każdej klasie oraz przygotowali plakaty wyborcze, na których zamieścili swoje pomysły i propozycje działań.

Głosowanie było tajne. Każdy uczeń z klas I-III i IV-VIII mógł oddać tylko jeden głos na przygotowanych kartach wyborczych. Głosowało 119 uczniów, z czego jedynie 4 głosy były nieważne.

Oto nowy skład Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2021/2022:

KLASY I – III

Przewodnicząca – Zuzanna Czajkowska z kl. III

Zastępca Przewodniczącej – Alan Olczyk z kl. I

Sekretarz – Aleksander Mrugała z kl. III

KLASY IV – VIII

Przewodnicząca – Laura Lewke z kl. VIII

Zastępca Przewodniczącej – Patrycja Brzezina z kl. VII a

Sekretarz – Kamila Mocny kl. Z VIII

Jako członkowie Samorządu,

dziękujemy WSZYSTKIM za zaufanie i oddane na nas głosy

 

 

Nowo wybranym władzom SU gratulujemy oraz życzymy owocnej pracy na rzecz szkoły oraz społeczności.

 

Opiekunowie Samorządu – Angelika Mika i Monika Warzyńska

Dyrekcja ZSP w Kochcicach