Biuletyn Informacji Publicznej
 Biuletyn Informacji Publicznej
 e-Dziennik
 e-Dziennik

Wyjazd do kina nagrodą dla uczniów należących do Szkolnego Klubu Wolontariatu

Dnia 11.06.2019r. nasi uczniowie udali się do kina Cinema City w Częstochowie na projekcję animowanego filmu familijnego pt.” Kraina Cudów”. Film opowiadał o ważnej roli współpracy w celu osiągnięcia wyznaczonego celu, a była to forma nagrody za całoroczne zaangażowanie uczniów należących do Szkolnego Klubu Wolontariatu w niesienie pomocy osobom potrzebującym.


W wyjeździe udział wzięło 30 uczniów z klas V-VIII oraz 3 opiekunów.
Wspólnie spędzony czas przyczynił się do zacieśnienia więzi między uczniami oraz wymiany propozycji pomysłów dotyczących pomocy na przyszły rok szkolny.

Serdecznie dziękujemy Gminnej Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za wsparcie finansowe w realizacji przedsięwzięcia !