Biuletyn Informacji Publicznej
 Biuletyn Informacji Publicznej
 e-Dziennik
 e-Dziennik

Wznowienie pracy szkół i placówek oświatowych – regulacje prawne oraz szczegółowe wytyczne sanitarne

Szanowni Państwo, Rodzice, Uczniowie, Nauczyciele,

Minister Edukacji Narodowej – Dariusz Piontkowski – przekazał do wiadomości:

od 18 maja br. wznawiamy stopniowo pracę szkół i placówek oświatowych. W załączeniu przekazuję regulacje prawne w tym zakresie oraz szczegółowe wytyczne sanitarne, które pomogą w bezpieczny sposób zorganizować pracę placówek.

Kalendarz najważniejszych zmian w systemie oświaty wygląda następująco:
od 18 maja br.:
* możliwość prowadzenia wybranych zajęć praktycznych w szkołach policealnych i dla klas III branżowych szkół I stopnia;

* wznowienie pracy schronisk młodzieżowych i międzyszkolnych ośrodków sportowych, młodzieżowych domów kultury, ognisk pracy pozaszkolnej, pałaców kultury oraz innych placówek tego typu;

* możliwość prowadzenia bezpośrednich zajęć specjalistycznych, w tym rewalidacyjno-wychowawczych, rewalidacyjnych i wczesnego wspomagania rozwoju.

Od 25 maja br.:
* możliwość wznowienia zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych z możliwością zajęć dydaktycznych;

* organizacja konsultacji na terenie szkoły dla uczniów klas VIII szkół podstawowych, w tym szkół specjalnych;

* organizacja konsultacji dla absolwentów, w tym młodzieży ze szkół specjalnych, która w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego;

* możliwość realizacji staży uczniowskich i praktyk zawodowych przez uczniów klas 3 szkoły branżowej i technikum.

Od 1 czerwca br.:
* organizacja konsultacji dla uczniów wszystkich klas ze szkół dla dzieci i młodzieży.


W załącznikach przekazuję materiały dotyczące powyższych zagadnień.
Zachęcam również do bieżącego śledzenia komunikatów na stronie MEN, GIS oraz MZ.

Pozdrawiam. Małgorzata Horst


Załączniki: