Biuletyn Informacji Publicznej
 Biuletyn Informacji Publicznej
 e-Dziennik
 e-Dziennik

ZAJĘCIA ZAWIESZONE do 29.11.2020 r.

KOMUNIKAT MEiN
ZAJĘCIA ZAWIESZONE DO 29.11.2020 r

Bez zmian pracują przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego oraz szkoły specjalne w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii.

Od poniedziałku, 9 listopada br. szkoły podstawowe będą miały obowiązek zapewnienia funkcjonowania świetlic szkolnych dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19.
Z wyrazami szacunku
Przemysław Czarnek
Minister Edukacji i Nauki

Są to najważniejsze zmiany w funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych. Szczegóły znajdą Państwo w komunikacie MEN. Zachęcam także do bieżącego śledzenia informacji udostępnianych na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja.

p.o. dyrektora ZSP Kochcice
Małgorzata Horst

Załączniki:

Zmiany w funkcjonowaniu szkół i placówek do 29 listopada br. – komunikat MEN
Nowelizacja rozporządzenia z art. 30b ustawy Prawo oświatowe
nowelizacjarozporzadzenia30b_