Biuletyn Informacji Publicznej
 Biuletyn Informacji Publicznej
 e-Dziennik
 e-Dziennik

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO W KOCHCICACH

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice!

Już w piątek, 26 czerwca 2020 roku, po raz ostatni zadzwoni dzwonek w tym roku szkolnym.

Zadzwoni do pustych korytarzy, pustych klas. Tak jak przez ostatnie trzy miesiące.

O tradycyjnych uroczystościach z rozdaniem świadectw, nagród i podziękowaniami za rok pracy nie ma raczej mowy.

Wspólne spotkanie wszystkich – uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników szkoły – to nie byłby dobry pomysł. Przez koronawirusa. Dla naszego dobra. Dla naszego i naszych bliskich zdrowia i bezpieczeństwa.

Chcielibyśmy jednak wyrazić nasze – nauczycieli – podziękowania Państwu – Rodzicom i Uczniom za współpracę w tym trudnym okresie zdalnej pracy. Podziękowania za Waszą wytrwałość, cierpliwość i pomoc w nauczaniu, kosztem wolnego czasu, łącząc codzienne domowe obowiązki z tymi dodatkowymi, niespodziewanymi, związanymi z domowym nauczaniem.

Biorąc pod uwagę możliwości naszej placówki, podjęliśmy (wychowawcy klas) decyzję o rozdaniu świadectw uczniom, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. Bez oprawy artystycznej.

Na rozdanie świadectw zapraszamy w piątek 26.06.2020 r.:

Godz. 9.00 – klasy IV-VI;

Godz. 10.00 – klasy I-III;

Godz. 11.00 – klasy VII-VIII.

W przypadku słonecznej pogody, rozdanie świadectw odbędzie się przed Pawilonem Sportowym. Prosimy o podchodzenie od strony Ośrodka Zdrowia pojedynczo, z zachowaniem odstępu pomiędzy uczniami poszczególnych klas, każdy uczeń w maseczce i rękawiczkach ochronnych. Po odebraniu świadectwa od swojego wychowawcy, każdy uczeń przechodzi dalej, do przejścia przy głównym wejściu do szkoły. Nie należy gromadzić się w kilka osób.

Rodzice klas młodszych mogą podejść ze swoim dzieckiem, z zachowaniem takich samych środków ostrożności (maseczki, odległości …).

Poczet sztandarowy klasy ósmej przekaże sztandar swoim następcom z klasy siódmej, zgodnie z instrukcją nauczyciela.

W przypadku pogody deszczowej – w wyznaczonych grupach spotkamy się na Sali Gimnastycznej Pawilonu Sportowego.

Rodzice uczniów, którzy nie będą mogli odebrać swojego świadectwa 26.06.2020 r., mogą to zrobić w innym terminie w sekretariacie szkoły. Prosimy jednak o wcześniejszy kontakt telefoniczny.

Życzę wszystkim spokojnych, bezpiecznych i miłych wakacji J Do zobaczenia …

Wicedyrektor ZSP Kochcice

Małgorzata Horst